Romte foar dy

Je bent op deze site terecht gekomen omdat je hulp en/of ondersteuning zoekt voor je begaafde, gevoelige kind en/of voor jezelf als ouder. Dat kan ik je zeker bieden, maar niet meer op de manier zoals dat eerder ging via mijn praktijk Romte foar dy:

Sinds 1 oktober 2012 werk ik met veel plezier als psycholoog met begaafde en gevoelige kinderen vanuit mijn praktijk Romte foar dy. Toen ik vanaf 2018 steeds meer samen ging werken met collega’s in hetzelfde vakgebied, had ik nooit kunnen vermoeden dat we zulke mooie dingen konden neerzetten met zijn allen.

Inmiddels zijn we met meer dan 15 collega’s en is in 2020 de naam HBpunt geboren om zodoende duidelijker aan te geven dat wij met vele disciplines tezamen werken om begaafde en gevoelige kinderen én hun ouders verder te helpen.

Inmiddels is het werk dat ik doe volledig veranderd en mag ik nu ouders verwelkomen bij de intake van nieuwe cliënten en maak ik uitgebreid kennis met jullie als ouder, waarna ik je doorverwijs naar de collega(‘s) zodat jullie op de juiste plek komen voor verdere begeleiding.

Ik verwijs je daarom graag door naar mijn site HBpunt – romte foar dy, om daar verder te lezen wat ik en mijn collega’s precies voor jullie en jullie kind kunnen betekenen; ik zie je daar graag!