Reflexintegratie

Eigenlijk is het reflexpatroonintegratie, we werken namelijk aan het integreren van de reflexpatronen, zoals ze oorspronkelijk zouden hebben moeten plaatsvinden in het lijf tijdens de zwangerschap en/of tijdens en na de geboorte.

Lees hieronder wat het precies inhoudt. Ben je geïnteresseerd? Zelf werk ik niet meer met RI, maar ik verwijs hiervoor door naar collega’s die hier dagelijks mee werken en ook ervaring met begaafdheid en gevoeligheid hebben.

Reflexpatroonintegratie

Lichaam en geest zijn nauw met elkaar verbonden en kunnen elkaar ook behoorlijk beïnvloeden. Wil je verbetering in het ene bewerkstelligen, dan kun je er niet om heen ook het andere deel mee te nemen. Daarom betrek ik naast het praten en spelen met kinderen ook het lichaam bij de behandeling. Ik ben enthousiast geraakt toen ik in aanraking kwam met het fenomeen ‘reflexintegratie’, basisreflexen die een ieder gebruikt en ontwikkelt. Dat dit niet altijd goed gaat en dat dat weer ontzettend veel invloed heeft op het hebben en/of ontwikkelen van leer-, gedrags- en motorische moeilijkheden, heeft mij doen besluiten me hierin verder te ontwikkelen.

Eind 2015 heb ik de basismodule (DPRI) gevolgd en daarna de modules Tactile en PTSD van het Svetlana Masgutova Educational Institute uit Amerika.

TACTILE : Ons grootste orgaan is de huid. Het is de grens tussen onszelf en de buitenwereld. Sommige kinderen voelen die grens niet duidelijk, omdat de huid over- of ondergevoelig is.

Mensen die slecht naadjes van sokken, sommige kleding niet kunnen verdragen of last hebben van etiketten in kleding kunnen een overgevoelige (hypersensitieve) huid hebben. Soms kan een
gewone aanraking dan al bedreigend voelen of zelfs pijn doen.

Andersom kan ook: wanneer een kind ondergevoelig (hyposensitief) is, zal een kind juist prikkels gaan opzoeken. Hard stoeien of harde aanraking is dan nodig om toch een tactiele prikkel te voelen. Door middel van tactiele reflexintegratie is het mogelijk om de aanraking weer als iets prettigs te laten aanvoelen. Daardoor komt er weer rust in het hele lichaam.

PTSD: Wanneer iemand een traumatische situatie heeft meegemaakt, kunnen de gevolgen daarvan lang blijven hangen. Dat heet Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Door stress – zowel acute als chronische stress – schiet het lichaam in overlevingsstand. Vecht-, vlucht- of bevriezingsreacties zijn dan een gevolg hiervan. Voor een korte periode is dat niet erg, maar wanneer het te lang duurt kunnen er klachten ontstaan.

Wanneer de stresssituatie te ernstig of te langdurig is kan het lichaam het adrenaline- en coritsolgehalte niet meer terugbrengen. Het lichaam raakt dan uit balans. Dit kan zich uiten in de volgende klachten:

– Angsten
– Agressie
– Burn-out
– Gebrek aan concentratie
– Geheugenproblemen
– Hoge bloeddruk
– Hoofdpijn
– Moeite met taken afmaken
– Paniekaanvallen

Met de Masgutova-methode kan het lichaam weer tot rust gebracht worden. Het lichaam wordt uit de overlevingsstand gehaald, waardoor men zelf de regie weer in handen krijgt. En het mooie is: bij de Masgutova-methode hoeft niet te worden gepraat. De behandeling kan non-verbaal, daardoor hoeft de gebeurtenis niet te worden opgerakeld. Dit protocol kan worden toegepast bij volwassenen en kinderen en duurt anderhalf tot twee uur.

Voor meer informatie: Officiële site Masgutova en de nederlandstalige site

BASISREFLEXEN :

Over welke reflexen hebben we het?

Ieder mens wordt geboren met bepaalde automatische reflexmatige bewegingen, zoals bijvoorbeeld zuigen, grijpen en schrikreactie.

Deze bewegingen vormen het fundament voor de ontwikkeling van onze hersenen.

In het begin van ons leven dienen deze reflexen voor bescherming en overleven, omdat we nog geen bewust gecontroleerde bewegingen kunnen maken.

In het eerste levensjaar ontwikkelen deze primaire reflexen zich naar meer doelgerichte bewegingen.

Wanneer er problemen zijn tijdens de zwangerschap, geboorte en/of na de geboorte, kunnen reflexen niet goed ontwikkelen of niet goed tot rijping komen.

Een kind ontwikkelt hierdoor inefficiënte compensaties. Een kind kan gevangen zitten in prikkels, sterk reageren of juist helemaal niet reageren, of ongecontroleerd reageren op zintuiglijke informatie.

Het doel van MNRI® is om primaire reflexen te helpen ontwikkelen en te helpen integreren, om een stevig fundament te bouwen voor de ontwikkeling van de hogere hersendelen in ons brein.

Dit leidt tot gelukkigere, kalmere kinderen, met minder stress, met een betere emotionele ontwikkeling, een beter functioneren en een beter leervermogen. MNRI® is net zo effectief bij kinderen als bij volwassenen.

Bron: Dr. Leah Light, Svetlana Masgutova Educational Institute®

Ik kan aan de hand van uw verhaal en de symptomen die u beschrijft een eerste indicatie geven van vermoedelijk nog actieve reflexpatronen.

Testen

Om met zekerheid te kunnen vaststellen welke reflexen nog actief zijn, wordt met het geven van een bepaalde stimulus gekeken naar de intensiteit van de respons, de snelheid van de respons, de symmetrie, of de respons bij die prikkel hoort en/of een respons eventueel volledig uitblijft terwijl er wel indicatie is dat de reflex actief zou moeten zijn.

Directe en diepgaande integratie

Tegelijkertijd bij het vinden van een nog actieve reflex wordt direct gestart met het integreren van die reflex. Het lichaam leert eerst hoe het reflexpatroon behoort te bewegen en volgt daarna het aangeleerde patroon.

De langzaam en bewust uitgevoerde bewegings-patronen dringen diep door tot in het primitieve brein (hersenstam), waar de reflexen opgeroepen worden. In de meeste gevallen voelen cliënten daadwerkelijk op dát niveau verandering ontstaan. De symptomen, die hun oorzaak vinden in de nog actieve reflexen, verdwijnen bij herhaalde oefening.

Voortdurend in ontwikkeling

Dr. Svetlana Masgutova heeft haar methode over de jaren heen steeds verder verfijnd, en is zich steeds blijven ontwikkelen. Ook vandaag de dag blijft Dr. Svetlana Masgutova nieuwe inzichten onderzoeken en verder uitwerken in haar methode.

Hiermee gaat de Masgutova Neurosensomotorische Reflex Integratie Methode® dieper en is verfijnder van opzet dan de diverse andere methoden die we kennen.

Voor meer informatie: Officiële site Masgutova en de nederlandstalige site

Wil je graag uitzoeken of er bij jou en/of jouw kind nog actieve reflexen actief zijn?  Neem contact op met mij via de mail als je dit samen met mij wilt uitzoeken.

Bij het integreren van reflexen werken we aan het inslijten van nieuwe paden van de hersenen naar het lichaam. Hiervoor is het nodig om te oefenen, je krijgt daarom oefeningen mee naar huis, zodat je ze ook thuis kunt herhalen.