Informatie voor verwijzers en wijkteams

Een cliënt kan zichzelf rechtstreeks aanmelden bij Romte foar dy, maar natuurlijk kan een verwijzer (huisarts, jeugdarts GGD, POH-er, psychiater, SPV-er, psycholoog, maatschappelijk medewerker, gebiedsteammedewerker) ook naar mij doorverwijzen.

Contracten

Mijn praktijk is gecontracteerd door alle gemeentes in Fryslân. Dat betekent dat bij een beschikking de begeleiding geheel wordt bekostigd door je gemeente.

Ik werk samen met verschillende aanbieders op het gebied van (hoog)begaafdheid, die als onderaannemer van mij worden ingezet. Zie voor meer informatie de pagina over Samenwerking.

Doorverwijzing vindt plaats via o.a. de huisarts of het wijkteam (zie ook hierboven).

Wil je iemand naar Romte foar dy doorverwijzen? Neem dan gerust contact met mij op.