Informatie voor verwijzers en wijkteams

Een cliënt kan zichzelf rechtstreeks aanmelden bij Romte foar dy, maar natuurlijk kan een verwijzer (huisarts, POH-er, psychiater, SPV-er, psycholoog, maatschappelijk medewerker, gebiedsteammedewerker) ook naar mij doorverwijzen.

Contracten

Mijn praktijk is gecontracteerd door alle gemeentes in Fryslân. Dat betekent dat bij een beschikking de begeleiding geheel wordt bekostigd door je gemeente.

Doorverwijzing vindt plaats via onder andere de huisarts of het wijkteam.

Wil je iemand naar Romte foar dy doorverwijzen? Neem dan gerust contact met mij op.