Als ouder wil je je kind graag blij zien!

Natuurlijk wil je je kind het allerliefste blij zien, helaas zitten kinderen soms niet lekker in hun vel. Nu is dat helemaal niet erg, want elk kind heeft net als elke volwassene recht op een portie tegenslag in zijn leven, met alle bijbehorende emoties. Tenslotte leren we daarvan dat alles niet vanzelf gaat in het leven en ook hoe we met tegenslagen om moeten gaan..

Maar wat als het je niet meer lukt om met je eigen oplossingen en alle tips en trucs van mensen uit je omgeving de emoties in goede banen te leiden? Herken je bijv. één van onderstaande uitlatingen?

Heeft je kind last van hoofdpijn, buikpijn, onzekerheid, faalangst, boosheid, verdriet zonder duidelijke reden of oorzaak?

Vermoed je dat je kind meer kan dan er op dit moment ‘uit komt’?

Heb je het gevoel dat er iets is met je kind, maar weet je niet precies wat?

Vermoed je dat je kind hooggevoelig is?

Weet jij of jouw kind niet om te gaan met zijn (hoog)begaafdheid?

Dan heb je behoefte aan iemand die vanuit opleiding, expertise en ervaring met je meekijkt wat er anders zou kunnen, zoals ik dat voor je kan doen. Hoogstwaarschijnlijk kan ik je een stap verder helpen of kan ik met je kind samen op zoek gaan naar de oplossingen die hij/zij zelf wel in zich draagt, maar (even) niet bij kan..

Landau-reflexintegratie-romtefoardy

Wat kan ik voor je kind betekenen?

Nadat ik met jullie als ouders heb gekeken wat de aandacht nodig heeft bij je zoon/dochter, ga ik kennismaken met hem/haar.

De eerste sessies zet ik in op kennismaking en een vertrouwensband opbouwen. Soms komt het voor dat het kind een andere hulpvraag kent dan de ouder(s). Dan neem ik deze hulpvraag vanzelfsprekend ook mee in het verdere traject.

In de vervolgsessies ga ik samen met je kind op zoek naar zijn eigen geluk. Hoe gaan we dat dan doen? Door te werken aan een positief zelfbeeld, door zich bewust te worden van zijn/haar eigen kracht en door het vergroten van het zelfvertrouwen. Wanneer een kind ontdekt dat hij/zij zelf veel invloed heeft op het geluksgevoel, kan het ook leren meer verantwoordelijkheid te nemen en eigen beslissingen te nemen en keuzes te maken die passen bij zijn/haar talenten. Verder werk ik vaak met kinderen aan het verbeteren van de sociale omgang met anderen.

Eigenlijk werken we samen aan het versterken van zijn/haar authentieke zelf!

In de loop van de tijd zijn door o.a. omstandigheden, angsten, trauma’s schilletjes om het authentieke zelf gekomen, om zichzelf te beschermen tegen de buitenwereld. In de sessies bij mij proberen we de schilletjes één voor één af te pellen, zodat iemand zich daadwerkelijk kan ont-wikkelen!

Ik maak daarbij naast het cognitief en spelenderwijs werken aan bovenstaande thema’s gebruik van reflexintegratie om ook het lijf weer in de ontspannen staat te krijgen. Want als het lijf in de vecht-, vlucht- of bevriesstand staat, kun je niet ontwikkelen! Je veilig en ontspannen voelen in je eigen lijf staat bovenaan voordat een kind zich überhaupt kan ontwikkelen!

Kijk voor meer informatie over reflexintegratie hier.

 

Hoe ga ik te werk?

Ik start altijd met een uitgebreid intakegesprek met de ouder(s). Vóór het gesprek ontvangen jullie intake formulieren waarin je kunt invullen hoe je kind zich tot nu toe heeft ontwikkeld, zowel geestelijk als lichamelijk.

In het gesprek van maximaal anderhalf uur bespreken we wat er opvalt in de ontwikkeling van je kind en wat de aandacht nodig heeft bij hem/haar en bij jullie als ouders.

Aan de hand van deze informatie kan ik je zeggen wat ik voor jullie kan doen. Soms ga ik jullie kind individueel begeleiden, soms kan ik jullie als ouders meer handvatten bieden (evt. middels een oudercursus) en vaak ook gaan ouders met zichzelf aan de slag middels een traject, immers je kind functioneert binnen een gezinsdynamiek; ga ik  met een kind aan de slag, dan zullen ook ouders naar zichzelf moeten kijken wat er evt. anders kan in hún leven.

Zie ook de informatie over ‘Je kind als spiegel’ voor meer informatie hierover.

Ik werk niet met verslagen en/of rapportages, tenzij dit nodig is voor een instantie. Gedurende het traject hebben we regelmatig contact middels de breng- en ophaalmomenten, mail/telefoon/app en natuurlijk is het mogelijk om tijd in te ruimen voor een persoonlijk evaluatiegesprek, waarbij we doorlopen hoe het gaat met je kind, wat ik evt. verder nog zou kunnen doen en/of ik aanleiding zie om door te verwijzen.

Wil je meer weten? Neem dan contact met mij op!

Afspraak maken? Of meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op

Heb je een vraag of wil je weten wat ik voor jou en/of jouw kind kan betekenen? Neem dan contact met mij op via de volgende contactgegevens: 06 36 26 19 17 of hennie@romtefoardy.nl.