Privacyverklaring

versie DJ/20210526

Romte foar dy is de praktijk van Hennie Gatsonides. Zij is psycholoog en gespecialiseerd in de begeleiding bij (vermoedelijke) begaafdheid en gevoeligheid. Met veel passie en plezier begeleid ze kinderen én ouders die (beter) willen leren omgaan met hun begaafdheid en gevoeligheid!

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken.

Contactgegevens Romte foar dy:

Straatnaam en nummer: Dr. Idzerdastrjitte 28
Postcode en plaats: 8491 DS Akkrum
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 56095260
Telefoonnummer: 06-36261917
E-mailadres:  info@romtefoardy.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Romte foar dy verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Gegevens Doel
1 Voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres Identificatie en communicatie
2 BSN Identificatie
3 Gezagsgegevens

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen wij om toestemming van de ouders of voogd

Als de cliënt verwezen is door een wettelijk verwijzer, gaan wij ervan uit dat er toestemming is verleend voor verwijzing door beide ouders met gezag.

4 Gezondheidsgegevens Ondersteuning op maat voor de cliënt

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Romte foar dy verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Hoe lang we gegevens bewaren

Romte foar dy zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 20 jaar.

Recht op inzage

Cliënt jonger dan 12 jaar

Ouders met gezag hebben inzagerecht in het dossier van hun kind. Zij kunnen ook een kopie vragen van het dossier of een deel daarvan.

Het kind heeft geen inzagerecht.

Cliënt tussen 12 en 16 jaar

Ouders met gezag hebben recht op inzage in het dossier van hun kind.

Het kind heeft inzagerecht.

Cliënt vanaf 16 jaar

De ouders hebben alleen recht op inzage en afschrift in het dossier van hun kind als hun kind hiervoor toestemming geeft.

Het kind vanaf 16 jaar heeft inzagerecht.

Delen met anderen

Romte foar dy deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Delen intern

Overleg binnen ons samenwerkingsverband met degenen die zijn betrokken bij de ondersteuning. Dit is nodig om u de beste zorg te kunnen bieden. Ieder van ons heeft geheimhoudingsplicht.

Delen aan derden

Voor het uitwisselen van uw gegevens met derden, vragen wij altijd eerst uw toestemming. Behalve wanneer wij wettelijk verplicht zijn om gegevens te mogen of moeten delen.

Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Romte foar dy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Romte foar dy gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@romtefoardy.nl. Romte foar dy zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiliging

Romte foar dy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Door te werken met beveiligde toegang tot computers en informatie via inlognaam en (persoonlijk) wachtwoord. Tevens maken wij gebruik van antivirussoftware.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@romtefoardy.nl.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]