Moeite met rekenen en ‘alles’ al geprobeerd?
3 september 2016
Toon alles

Reflexintegratie nu ook bij Romte foar dy!

reflexintegratie Masgutova

Over welke reflexen hebben we het?

Ieder mens wordt geboren met bepaalde automatische reflexmatige bewegingen, zoals bijvoorbeeld zuigen, grijpen en schrikreactie.

Deze bewegingen vormen het fundament voor de ontwikkeling van onze hersenen.

In het begin van ons leven dienen deze reflexen voor bescherming en overleven, omdat we nog geen bewust gecontroleerde bewegingen kunnen maken.

In het eerste levensjaar ontwikkelen deze primaire reflexen zich naar meer doelgerichte bewegingen.

Wanneer er problemen zijn tijdens de zwangerschap, geboorte en/of na de geboorte, kunnen reflexen niet goed ontwikkelen of niet goed tot rijping komen.

Een kind ontwikkelt hierdoor inefficiënte compensaties. Een kind kan gevangen zitten in prikkels, sterk reageren of juist helemaal niet reageren, of ongecontroleerd reageren op zintuiglijke informatie.

Het doel van MNRI® is om primaire reflexen te helpen ontwikkelen en te helpen integreren, om een stevig fundament te bouwen voor de ontwikkeling van de hogere hersendelen in ons brein.

Dit leidt tot gelukkigere, kalmere kinderen, met minder stress, met een betere emotionele ontwikkeling, een beter functioneren en een beter leervermogen. MNRI® is net zo effectief bij kinderen als bij volwassenen.

Bron: Dr. Leah Light, Svetlana Masgutova Educational Institute®

masgutova reflexintegratie

Behandeling

Intake

Ik kan aan de hand van uw verhaal en de symptomen die u beschrijft een eerste indicatie geven van vermoedelijk nog actieve reflexpatronen.

Testen

Om met zekerheid te kunnen vaststellen welke reflexen nog actief zijn, wordt met het geven van een bepaalde stimulus gekeken naar de intensiteit van de respons, de snelheid van de respons, de symmetrie, of de respons bij die prikkel hoort en/of een respons eventueel volledig uitblijft terwijl er wel indicatie is dat de reflex actief zou moeten zijn.

Directe en diepgaande integratie

Tegelijkertijd bij het vinden van een nog actieve reflex wordt direct gestart met het integreren van die reflex. Het lichaam leert eerst hoe het reflexpatroon behoort te bewegen en volgt daarna het aangeleerde patroon.

De langzaam en bewust uitgevoerde bewegings-patronen dringen diep door tot in het primitieve brein (hersenstam), waar de reflexen opgeroepen worden. In de meeste gevallen voelen cliënten daadwerkelijk op dát niveau verandering ontstaan. De symptomen, die hun oorzaak vinden in de nog actieve reflexen, verdwijnen bij herhaalde oefening.

Voortdurend in ontwikkeling

Dr. Svetlana Masgutova heeft haar methode over de jaren heen steeds verder verfijnd, en is zich steeds blijven ontwikkelen. Ook vandaag de dag blijft Dr. Svetlana Masgutova nieuwe inzichten onderzoeken en verder uitwerken in haar methode.

Hiermee gaat de Masgutova Neurosensomotorische Reflex Integratie Methode® dieper en is verfijnder van opzet dan de diverse andere methoden die we kennen.

Voor meer informatie: Officiële site Masgutova en de nederlandstalige site

Wil je graag uitzoeken of er bij jou en/of jouw kind nog actieve reflexen actief zijn?  Neem contact op met mij via de mail als je dit samen met mij wilt uitzoeken.